موفقیت با کدام اندیشه و نظر، سخنرانی جهانگیر گلزار در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در شهر هانور

juin 17th, 2019 | مصاحبه ها

     برای شنیدن صدای این سخنرانی اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید