ادامۀ بحران هسته ای و مسألۀ جانشینی علی خامنه ای، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

juin 17th, 2019 | مصاحبه ها

     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید