مهران مصطفوی: آقای روحانی، نه آب سنگین مصرف داخلی دارد، نه اورانیوم غنی شده. پس چرا با هست و نیست ایران بازی می کنید؟

mai 12th, 2019 | مصاحبه ها

     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید