جنبش مردم الجزایر و تعطیل شدن نیروگاه بوشهر، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آرادی با مهران مصطفوی

mar 30th, 2019 | مصاحبه ها

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید