تحلیل بودجه ۹۸ حکومت حسن روحانی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (٢)

mar 9th, 2019 | مصاحبه ها

   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید