اثر تحریم ها بر مردم ایران و نقش اروپا، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

déc 12th, 2018 | مصاحبه ها

         برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید