صدارت : وژدان احساسی (۲) نقش روانشناسی فردی و جمعی در گفتار و کردار افراد و عمل‌کرد جمعی ملت در برهه‌های مختلف تصمیم‌گیری

nov 24th, 2018 | مصاحبه ها

https://soundcloud.com/a-banisadr/sedarat-97-07-18sepideh 

نظر بدهید