دور دوم تحریم های امریکا بر علیه ایران و انتخابات میان دوره ای امریکا، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

nov 15th, 2018 | مصاحبه ها

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا راکلیک کنید

نظر بدهید