بررسی عوامل اصلی بحران فزاینده آب در ایران/ نقش بخش کشاورزی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (بخش سوم)

juil 23rd, 2018 | مصاحبه ها

   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید