جلسۀ بحث آزاد پیرامون انقلاب ۵۷، جنبش ۹۶، شباهت ها و تفاوت ها

Feb 1st, 2018 | اطلاعیه ها

جلسۀ بحث آزاد پیرامون انقلاب ۵۷، جنبش ۹۶، شباهت ها و تفاوت ها

jalasse-Paris

نظر بدهید