اعتماد به روح الله خمینی و چگونگی مخفی شدن و خروج از کشور، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با عذرا حسینی (بنی صدر) (١)

Nov 29th, 2017 | Non classé

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید