دعوت به شرکت به جلسه سخنرانی و بحث آزاد در پاریس: وقایع خرداد 60 و حذف اولین رئیس جمهوری در آینه حق حاکمیت ملی

Jul 3rd, 2016 | اطلاعیه ها

ParisMeetingJafariAshkevariموضوع : وقایع خرداد 60 و حذف اولین رئیس جمهوری در آینه حق حاکمیت ملی

سخنرانان: محمد جعفری و حسن یوسفی اشکوری

جمعه 8 ژوئیه ساعت 19 و نیم در پاریس

آدرس: 75 Bd Vincent Aurioel Paris 13

لینک پخش مستقیم: www.ilri.co

برگزار کننده: مجامع اسلامی ایرانیان

نظر بدهید