دعوت به سخنرانی رضا علیجانی و حمید رفیع درباره پیامدهای “انتخابات” ٧ اسفند

Mar 25th, 2016 | اطلاعیه ها

دعوت به سخنرانی رضا علیجانی و حمید رفیع درباره پیامدهای “انتخابات” ٧ اسفند

 

نظر بدهید