مطالب جدید

برای مستقل و آزاد زیستن بت شکن باشیم نه بت ساز، گفتگوی مرتضی عبداللهی با حمید رفیع

Sep 6th, 2022

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 15 شهریور 1401  پیشنهاد جبهه- مشارکت همگانی در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر/ اصول بنیادین توافق در جبهه سیاسی، سخنرانی علی صدارت (٧)

Sep 5th, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 14 شهریور 1401  محمود دلخواسته: «اکتبر سورپرایز» یا موافقت پنهانی خمینی، خامنه ای، رفسنجانی، بهشتی، بر سر گروگانها، با تیم ریگان و کودتا بر ضد انقلاب

Sep 5th, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 14 شهریور 1401   در این سخنرانی به «اکتبر سورپرایز» یعنی ساخت و پاخت خائنانه آقایان خمینی و خامنه ای و رفسنجانی و بهشتی با تیم ریگان، نامزد ریاست جمهوری آمریکا بر سر گروگانهای آمریکایی پرداخته ام که در نتیجه آن آزادی گروگانها به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موکول

ادامه مطلب را بخوانیدپیشنهاد جبهه- مشارکت همگانی در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر/ اصل ۶: قوام و اصل ۷: طبیعت و محیط زیست، سخنرانی علی صدارت (۶)

Aug 29th, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 07 شهریور 1401  دعوت به جلسه یادبود و بزرگداشت ابوالحسن بنی صدر در لندن در ۱۷ سپتامبر

Aug 29th, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 07 شهریور 1401   روش فکری و عملی ابوالحسن بنی صدر، سخنرانی محمود دلخواسته

Aug 27th, 2022

تاریخ ایجاد در شنبه, 05 شهریور 1401  بررسی وقایع اخیر و خشونت‌ گستری‌ ها و بحران هسته‌ ای و سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک و …، مصاحبه با علی صدارت

Aug 25th, 2022

تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 03 شهریور 1401   پیشنهاد جبهه- مشارکت همگانی در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر/ اصل پنجم از اصول بنیادین توافق جبهه سیاسی، سخنرانی علی صدارت (۵)

Aug 23rd, 2022

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 01 شهریور 1401  محمود دلخواسته: افسردگی پدر نظامی ام پس از کودتای ۲۸ مرداد و تلاشهای او برای ممانعت از سرکوب مردم

Aug 20th, 2022

تاریخ ایجاد در شنبه, 29 مرداد 1401   سه سال بعد از کودتا متولد شدم. در همان کودکی پدرم را بیشتر افسرده، بی حوصله و زود خشم می دیدم که فقط گهگاهی با چند بطری آبجو شمس با دوستان و مخلفات آن کمی شنگول می شد. برایم پدرم همین بود که بود و چیزی جز

ادامه مطلب را بخوانیدشخصیت مستقل و آزاد بشویم و بت شکن باشیم، نه بت پرست!، از حمید رفیع

Aug 19th, 2022

تاریخ ایجاد در جمعه, 28 مرداد 1401   قصدم از نوشتن این مقاله بررسی ضعفی است بین انسان ها، از جمله ما ایرانیان که مانع نابودی استبداد در ایران بوده و هست. در این مقاله سعی می کنم فرقِ    ۱- انتخاب الگو برای شخصیتی مستقل و آزاد شدن بر پایه اصولی چون استقلال، آزادی

ادامه مطلب را بخوانید