مصاحبه ها

قراردادهای پنهان با روسیه ناقض استقلال ایران، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا (١) و (٢)

May 14th, 2022

تاریخ ایجاد در شنبه, 24 ارديبهشت 1401  روانشناسی نوابغ فرهنگی جهان، از جمله ابوالحسن بنی صدر و رهروان آنها، گفتگوی مرتضی عبداللهی با علی شفیعی (۴)

May 14th, 2022

تاریخ ایجاد در شنبه, 24 ارديبهشت 1401  قانون اساسی پیشنهادی ما برای ممکن کردن دموکراسی، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار

May 13th, 2022

تاریخ ایجاد در جمعه, 23 ارديبهشت 1401 Esteghlal Azadi · Golzar 1401-02-22=جهانگیر گلزار: قانون اساسی پیشنهادی ما برای ممکن کردن دمکراسیمشارکت مردمی و خشونت‌ زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، سخنرانی علی صدارت (۱۴)

May 9th, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 19 ارديبهشت 1401   روانشناسی اعتماد بنفس از منظر ١٢ درس پیروزی به نگارش ابوالحسن بنی صدر/ نترسیدن از ابتلا و پیگیری، سخنرانی علی شفیعی (٢)

May 9th, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 19 ارديبهشت 1401  پاندمی انفعال، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت

May 8th, 2022

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 18 ارديبهشت 1401   روانشناسی نوابغ فرهنگی جهان، از جمله ابوالحسن بنی صدر و رهروان آنها، گفتگوی مرتضی عبداللهی با علی شفیعی (٣)

May 7th, 2022

تاریخ ایجاد در شنبه, 17 ارديبهشت 1401  روانشناسی اعتماد بنفس از منظر ١٢ درس پیروزی به نگارش ابوالحسن بنی صدر، سخنرانی علی شفیعی (١)

May 3rd, 2022

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 13 ارديبهشت 1401  روانشناسی نوابغ فرهنگی جهان، از جمله ابوالحسن بنی صدر و رهروان آنها، گفتگوی مرتضی عبداللهی با علی شفیعی (٢)

Apr 30th, 2022

تاریخ ایجاد در شنبه, 10 ارديبهشت 1401  مشارکت مردمی و خشونت‌ زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، سخنرانی علی صدارت (١١)

Apr 18th, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 29 فروردين 1401