مصاحبه ها

مشارکت مردمی و خشونت‌ زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، سخنرانی علی صدارت (۱٨)

Jun 6th, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 16 خرداد 1401   اصول راهبردی قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران – بخش دوم -مصاحبه رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار

Jun 6th, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 16 خرداد 1401  مهران مصطفوی: ۴ احتمال برای آینده برجام و مسئله شورای حکام و رفتار اپوزیسیون

Jun 6th, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 16 خرداد 1401   در این مصاحبه با آقای گوهر زاد از تلویزیون اندیشه، مهران مصطفوی چرایی بردن قطعنامه به شورای حکام آژانس بین المللی را توضیح می دهد و به شرایط سیاسی که در پیشروی برجام قرار دارد می پردازد. ۴ احتمال را توضیح می دهد و در پایان به

ادامه مطلب را بخوانیدروانشناسی اعتماد بنفس از منظر ١٢ درس پیروزی به نگارش ابوالحسن بنی صدر/ امید و شادی و شکیبایی، سخنرانی علی شفیعی (۵)

Jun 4th, 2022

تاریخ ایجاد در شنبه, 14 خرداد 1401  روانشناسی نوابغ فرهنگی جهان، از جمله ابوالحسن بنی صدر و رهروان آنها، گفتگوی مرتضی عبداللهی با علی شفیعی (۵)

Jun 2nd, 2022

تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 12 خرداد 1401  مشارکت مردمی و خشونت‌ زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، سخنرانی علی صدارت (۱٧)

May 31st, 2022

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 10 خرداد 1401  روانشناسی اعتماد بنفس از منظر ١٢ درس پیروزی به نگارش ابوالحسن بنی صدر/ اصلاح اصل راهنما، سخنرانی علی شفیعی (۴)

May 28th, 2022

تاریخ ایجاد در شنبه, 07 خرداد 1401  مشارکت مردمی و خشونت‌ زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، سخنرانی علی صدارت (۱۶)

May 23rd, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 02 خرداد 1401  مشارکت مردمی و خشونت‌ زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، سخنرانی علی صدارت (۱۵)

May 16th, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 26 ارديبهشت 1401   علی شفیعی: درسهای پیروزی اثر بنی صدر – بخش سوم، آزاد عقلی و عقل را آزاد کردن

May 15th, 2022

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 25 ارديبهشت 1401