مصاحبه ها

دومین خلع سلاح داوطلبانۀ اتمی در تاریخ تسلیحات کشتار جمعی هسته‌ ای؟ نقش من و نقش ما!؟، سخنرانی علی صدارت

Dec 4th, 2023

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 13 آذر 1402    بررسی کارنامۀ اتمی رژیم ولایت فقیه – راه حل صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها، مصاحبه با مهران مصطفوی

Nov 29th, 2023

تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 08 آذر 1402  سرنوشت محتوم آپارتاید/ شباهت‌ های دوران رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و رژیم آپارتاید اسرائیل، سخنرانی علی صدرات

Nov 27th, 2023

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 06 آذر 1402  سعی ای برای قرارداد اجتماعی/ عدالت و مسیر برابری حقوقی برای آیندۀ ایران، گفتگوی پویان اصلانی و محمد رضا راعی (١)

Nov 27th, 2023

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 06 آذر 1402      جنایت جنگی حکومت اسرائیل در نوار غزه، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار در رادیو عصر جدید

Nov 26th, 2023

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 05 آذر 1402   پذیرش پهلوی‌ خواه ها دلیل کاهش جوشش و پذیرش حامیان رژیم اسرائیل‌ دلیل سکون جنبش!، سخنرانی علی صدرات

Nov 14th, 2023

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 23 آبان 1402  امریکا و اروپا در آینۀ مقایسه جنگ اوکراین و کشتار غزه، مصاحبۀ حسین جواد زاده با محمود دلخواسته

Nov 10th, 2023

تاریخ ایجاد در جمعه, 19 آبان 1402گروگانگیری اعضای سفارت امریکا در ایران نقطۀ عطف بازساخت ساختار استبداد، سخنرانی علی صدارت

Nov 8th, 2023

تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 17 آبان 1402  انرژی مثبت حقوندی، سخنرانی علی صدارت

Nov 6th, 2023

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 15 آبان 1402  نگاهی به دموکراسی و جمهوری، گفتگوی پویان اصلانی با محمد رضا راعی

Nov 4th, 2023

تاریخ ایجاد در شنبه, 13 آبان 1402