مصاحبه ها

برای پیشبرد جنبش : زن – زندگی – آزادی

Nov 7th, 2022

  ویژگیهای جنبش مردم ایرانمصاحبه خانم ژاله وفا با رادیو عصر جدیدتاریخ ایجاد در جمعه ۲۲ مهر ۱۴۰۱  برای پیشبرد جنبش زن – زندگی – آزادی، سخنرانی ژاله وفا/ ویژگیهای جنبش مردم ایران

Nov 6th, 2022

تاریخ ایجاد در جمعه, 06 آبان 1401  روانشناسی اعتماد به نفس و انقلاب، سخنرانی علی شفیعی (٢)

Nov 6th, 2022

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 15 آبان 1401  جهانگیر گلزار : آیا جنبش را می توانند سرکوب کنند ؟ – رادیو عصر جدید

Nov 6th, 2022

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 15 آبان 1401  نیاز ایران امروز به قهرمان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با علی شفیعی (۲)

Nov 1st, 2022

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 10 آبان 1401   پیشنهاد جبهه- مشارکت همگانی در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر/ به‌ مناسبت روز ۴۶ جنبش خودجوش، سخنرانی علی صدارت (١٣)

Oct 31st, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 09 آبان 1401  جهانگیر گلزار – وِیژگیهای جنبش مردم و چگونگی موفقیت

Oct 30th, 2022

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 08 آبان 1401  جهانگیر گلزار – جنبش تا انقلاب در کدام مرحله هستیم ؟

Oct 29th, 2022

تاریخ ایجاد در شنبه, 07 آبان 1401   پرسش و پاسخپرواز انقلاب سیمرغ ایران یگانگی می طلبد، سخنرانی محمود دلخواسته/ پرسش ها و پاسخ ها

Oct 28th, 2022

تاریخ ایجاد در جمعه, 06 آبان 1401  اهداف و روش های جنبش مردم، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا

Oct 26th, 2022

تاریخ ایجاد در جمعه, 06 آبان 1401