مصاحبه ها

رهایی از اسطورۀ رشد، از طریق رشد انسان، مصاحبۀ رادیو عصرجدید با محمود دلخواسته

mar 16th, 2020
delkhasteh1

      برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدچند پیشنهاد برای برخوردی مثبت با بحران کرونا، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با علی صدارت (پزشک)

mar 16th, 2020
Sedarat-Ali-1

رای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدروز جهانی زن در ۸ مارس/ نقش و مبارزۀ زنان ایران در حقوندی جامعه، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

mar 9th, 2020
wafa2

ای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدقانون اساسی پیشنهادی بر پایۀ حقوق پنجگانه- بررسی اصول مربوط به حقوق انسان، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (٢)

mar 9th, 2020
wafa2

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدمهران مصطفوی: مدیریت کرونا و هسته ای از یک جنس هستند، فاجعه به علت دروغ و مخفی کاری

mar 9th, 2020
mehran5


قانون اساسی پیشنهادی بر پایۀ حقوق پنجگانه- اصول راهبردی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (١)

mar 3rd, 2020
wafa2

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتحریم رأی گیری های مورخ ٢ اسفند ٩٨/ چرا نباید در رأی گیری های رژیم ولایت فقیه شرکت کرد؟، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با حمید رفیع

fév 26th, 2020
Hamid_1

رای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدچرا نباید در انتخابات شرکت کرد؟: مصاحبه آقای عبداللهی با آقای جهانگیر گلزار

fév 26th, 2020
Golzar-Jahanguir-1

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدبر رسی افق سیاسی پس از انتخابات

fév 17th, 2020
jalaseh 29 fevrier

بر رسی افق سیاسی پس از انتخاباتتحریم انتخابات و نقش بدیل: مصاحبه آقای عبداللهی با خانم ژاله وفا

fév 17th, 2020
wafa2

مصاحبه تلویزیون سپیده استقلال و آزادی با خانم ژاله وفا، چهار شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸   تحریم انتخابات و نقش بدیل: مصاحبه آقای عبداللهی با خانم ژاله وفا چهار شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ لینک صوتی جهت شنیدن  مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید   لینک تصویری   جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید