مصاحبه ها

دلایل بی ثباتی رژیم های تک پایه، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا

Juil 26th, 2021

  برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیداعتراضات مردم برای آب یا آزادی؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار

Juil 26th, 2021

    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید۵ عامل فاجعۀ خوزستان و بزدلی علی خامنه ای، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی

Juil 26th, 2021

برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدنیاز مبرم نسل جوان به داشتن انگیزه، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا

Juil 16th, 2021

 برای  شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدپیروزی مردم در رفراندمی دیگر (انتصابات خرداد ۱۴۰۰)، ما توانا هستیم: مصاحبه حسین جواد زاده با علی صدارت

Juil 9th, 2021

برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدچرا کودتای خرداد ١٣۶۰ در ایران همچنان ادامه دارد؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با محمود دلخواسته

Juil 9th, 2021

برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدانتخابات ۱۴۰۰ ادامه کودتای ۱۳۶۰: مصاحبه حسین جوادزاده با جهانگیر گلزار رادیو عصر جدید. جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰

Juin 16th, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=LcBagOvoHBQمناظرۀ « نامزد های ریاست جمهوری »، نماد ناتوانی و ورشکستگی رژیم ولایت فقیه، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا

Juin 16th, 2021

     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدمهران مصطفوی: مجلس و تمدید توافق با آژانس و علت درجا زدن مذاکرات

Juin 9th, 2021

برای دیدن مصاحبه می توانید اینجا را کلیک کنیدتصمیم به تحریم و یا مشارکت در « انتخابات » نمایانگر سرنوشت، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت

Juin 9th, 2021

برای  شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید