مصاحبه ها

وضعیت مسکن در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (۴)

mai 12th, 2019
wafa2

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدمهران مصطفوی: آقای روحانی، نه آب سنگین مصرف داخلی دارد، نه اورانیوم غنی شده. پس چرا با هست و نیست ایران بازی می کنید؟

mai 12th, 2019
mehran5

     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدبررسی استراتژی امریکا با قصد تحریم صادرات نفت ایران، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

mai 12th, 2019
wafa2

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدوضعیت مسکن در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (٣)

mai 12th, 2019
wafa2

رای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدآیا ممکن است دولت ایران به سلاح اتمی بیندیشد؟ گفت‌و‌گو با مهران مصطفوی

avr 27th, 2019
mehran5

 گفت‌و‌گو با مهران مصطفوی، کارشناس هسته‌ایوضعیت مسکن در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (٢)

avr 27th, 2019
wafa2

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدعدم تمدید معافیت‌ های نفتی ایران توسط دونالد ترامپ، مصاحبه با ژاله وفا

avr 27th, 2019
wafa2


جولیان اسانژ و ویکی لیکس و نقش رسانه ها، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

avr 18th, 2019
Sedarat-Ali-1

     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدراه حل دونالد ترامپ برای ایران، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با مهران مصطفوی

avr 18th, 2019
mehran5

        برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدنقش صنعت ساختمان و مسکن در اقتصاد ایران، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

avr 11th, 2019
wafa2

   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید