مصاحبه ها

عدم تمدید معافیت‌ های نفتی ایران توسط دونالد ترامپ، مصاحبه با ژاله وفا

avr 27th, 2019
wafa2


جولیان اسانژ و ویکی لیکس و نقش رسانه ها، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

avr 18th, 2019
Sedarat-Ali-1

     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدراه حل دونالد ترامپ برای ایران، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با مهران مصطفوی

avr 18th, 2019
mehran5

        برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدنقش صنعت ساختمان و مسکن در اقتصاد ایران، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

avr 11th, 2019
wafa2

   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدوضعیت مسکن در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (١)

avr 11th, 2019
wafa2

   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتجزیه و تحلیل و بررسی مشکلات کمی و کیفی مسکن در ایران، مصاحبه رادیو عصر جدید با ژاله وفا

mar 30th, 2019
wafa2

    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتجزیه و تحلیل بودجه سال ١٣٩٨ و وضعیت بد اقتصادی مردم ایران، مصاحبه رادیو عصر جدید با ژاله وفا

mar 30th, 2019
wafa2

            برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتحلیل بودجه ۹۸ حکومت حسن روحانی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (٣)

mar 30th, 2019
wafa2

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیداصول حاکم بر رسانه های حقوقمدار چیست ؟ جهانگیر گلزار

mar 30th, 2019
Golzar-Jahanguir-1

    برای شنیدن صدای این سخنرانی اینجا را کلیک کنیدفرح پهلوی، اسطوره یا واقعیت، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمود دلخواسته

mar 30th, 2019
delkhasteh1

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید