قرارداد وین، تهدیدها و تحریم ها، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

août 24th, 2017 | مصاحبه ها

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید