مطالب جدید

فقه و حجاب و سرکوب زنان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با جهانگیر گلزار

Aug 6th, 2022

تاریخ ایجاد در شنبه, 15 مرداد 1401  سیاست‌ های هسته‌ ای در ایران، سخنرانی مهران مصطفوی/ نظرات و پرسش ها و پاسخ ها

Aug 5th, 2022

تاریخ ایجاد در جمعه, 14 مرداد 1401  چرا توافق هسته ای انجام نمی شود؟ لزوم قطع برنامۀ هسته ای رژیم ولایت فقیه، مصاحبۀ مهران مصطفوی

Aug 5th, 2022

تاریخ ایجاد در جمعه, 14 مرداد 1401  ورشکستگی اقتصاد در ایران و راهکارهای پیشنهادی، سخنرانی ژاله وفا/ نظرات و پرسش ها و پاسخ ها

Aug 4th, 2022

تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 13 مرداد 1401  مشارکت همگانی در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر/ پیشنهاد جبهه، سخنرانی علی صدارت (٢)

Aug 1st, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 10 مرداد 1401  قوه وسائل ارتباط جمعی و انواع سانسورها در قانون اساسی پیشنهادی- جهانگیر گلزار

Aug 1st, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 10 مرداد 1401  رسانه‌ های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم دولت، سخنرانی علی صدارت/ پرسش ها و پاسخ ها

Jul 30th, 2022

تاریخ ایجاد در شنبه, 08 مرداد 1401  برخورد گزینشی با حقوق انسان/ حجاب اجباری و بازداشت مصطفى تاج زاده، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی

Jul 28th, 2022

تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 06 مرداد 1401  مهران مصطفوی: وابستگی رژیم به امریکا و روسیه بیشتر شده است

Jul 26th, 2022

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 04 مرداد 1401 مهران مصطفوی: در این مصاحبه با آقای گوهرزاد از جمله به مسئله اهمیت استقلال پرداختم. رژیم وابسته ایران را در وضیعتی بس سخت فلاکت بار قرار داده است و اصولا حیات ایران را بخطر انداخته است. اما بخشی از اپوزیسیون راه حقارت را در مسابقه برای کسب

ادامه مطلب را بخوانیدحقوق کودک و خانواده در قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران – مصاحبه رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار

Jul 26th, 2022

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 04 مرداد 1401