مصاحبه ها

نقش اپوزیسیون وابسته در به تأخیر انداختن جنبش همگانی، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

jan 10th, 2019
Sedarat-Ali-1

        برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدچرا قدرت طلبان به ترور شخصیت دست می زنند؟، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با مهران مصطفوی

déc 28th, 2018
mehran5

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتأثیر عمل به حقوق در زندگی و در جامعه، سخنرانی جهانگیر گلزار در نشست سالانۀ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (در آلمان)

déc 23rd, 2018
Golzar-Jahanguir-1

   برای شنیدن صدای این سخنرانی اینجا را کلیک کنیدچرا قدرت طلبان به ترور شخصیت دست می زنند؟، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با مهران مصطفوی

déc 23rd, 2018
mehran5

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدروند اعتراضات و اعتصابات سراسری به کدام سو است؟: مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

déc 16th, 2018
Sedarat-Ali-1

   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیداثر تحریم ها بر مردم ایران و نقش اروپا، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

déc 12th, 2018
mehran5

         برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدخشونت بر علیه زنان، مصاحبه رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار

déc 12th, 2018
Golzar-Jahanguir-1

     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدنقش و جایگاه زنان در تحول به سوی دمکراسی، سخنرانی جهانگیر گلزار به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

déc 12th, 2018
Golzar-Jahanguir-1

        برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدحقوق انسان و خشونت بر علیه فرزندان، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (٣)

nov 24th, 2018
wafa1

             برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدصدارت : وژدان احساسی (۲) نقش روانشناسی فردی و جمعی در گفتار و کردار افراد و عمل‌کرد جمعی ملت در برهه‌های مختلف تصمیم‌گیری

nov 24th, 2018
Sedarat-Ali-1

https://soundcloud.com/a-banisadr/sedarat-97-07-18sepideh