مصاحبه ها

راستی‌ آزمایی ادعای علی ربیعی دربارۀ کارنامۀ اقتصادی‌ حکومت حسن روحانی، گفتگو با ژاله وفا

sept 10th, 2019
wafa2

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا ار کلیک کنیدارزیابی سیاست حذف ۴ صفر از پول ملی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا

août 9th, 2019
wafa1

      برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدکدام قانون اساسی راه حلی مناسب برای آینده ایران؟ گفتگوی رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار

août 9th, 2019
golzar1

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدبعد از سرنگونی رژیم ولایت فقیه چه خواهد شد؟، مصاحبه رادیو عصر جدید با علی صدارت

août 9th, 2019
Sedarat-Ali-1

رای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدبحران ها و راه حل ها بر اساس حقوقمداری، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

juil 16th, 2019
Sedarat-Ali-1

               برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدارزیابی علل و عواقب تصمیم رژیم ولایت فقیه در رابطه با « توافقنامۀ وین »، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

juil 11th, 2019
mehran5

    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدقمار هسته ای و بن بست علی خامنه ای، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با مهران مصطفوی

juil 11th, 2019
mehran5

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدآخرین نامه به روح الله خمینی و به مردم/ فداکاری ها و از جان گذشتگی ها در خرداد ١٣۶۰، مصاحبه رادیو عصر جدید با مهران مصطفوی

juin 26th, 2019
mehran5

    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدرشد و موفقیت، سخنرانی جهانگیر گلزار در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، شهر هامبورگ آلمان

juin 26th, 2019
Golzar-Jahanguir-1

 برای شنیدن این سخنرانی اینجا را کلیک کنیدموفقیت با کدام اندیشه و نظر، سخنرانی جهانگیر گلزار در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در شهر هانور

juin 17th, 2019
Golzar-Jahanguir-1

     برای شنیدن صدای این سخنرانی اینجا را کلیک کنید