مصاحبه ها

معیار ارزیابی کنش‌ ها برای حمایت و یا نفی آنها، سخنرانی علی صدارت

Feb 19th, 2023

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 30 بهمن 1401  از انقلاب ١٣۵۷ تا کودتای خرداد ١٣۶۰، گفتگو با محمود دلخواسته

Feb 12th, 2023

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 23 بهمن 1401  ژاله وفا – چرا اهداف انقلاب را بایستی پاس داشت

Feb 11th, 2023

تاریخ ایجاد در شنبه, 22 بهمن 1401  آموزه‌ های جنبش ۱۳۶ روزه برای پیشگیری از حملۀ خارجی، سخنرانی علی صدارت

Feb 1st, 2023

تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 12 بهمن 1401  لائیسیته در گذار از استبداد تئولوژیک در ایران – حملۀ اسرائیل به ایران، سخنرانی علی صدارت

Jan 30th, 2023

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 10 بهمن 1401  تحلیلی در بارۀ سفر امیر عبداللهیان و وضعیت برجام، گفتگو با مهران مصطفوی

Jan 29th, 2023

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 09 بهمن 1401    نگاهی به جنبش زن زندگی آزادی و نقاط قوت و ضعف آن، مصاحبۀ سعید بهبهانی با علی صدارت

Jan 26th, 2023

تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 06 بهمن 1401  هدف، وسیله را توجیه نمی‌ کند! وسیله، هدف واقعی را به طور شفاف، مشخص می‌ کند، سخنرانی علی صدارت

Jan 24th, 2023

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 04 بهمن 1401   خانۀ حقوندی و خانوادۀ حقوند در گفتگو با علی شفیعی (٢)

Jan 19th, 2023

تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 29 دی 1401    اهمیت استقلال و آزادی در جنبش انقلابی مردم ایران، نظرات ژاله وفا و ایمان فلاح و جهانگیر گلزار و حنیف یزدانی

Jan 17th, 2023

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 27 دی 1401