مصاحبه ها

روند اعتراضات و اعتصابات سراسری به کدام سو است؟: مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

déc 16th, 2018
Sedarat-Ali-1

   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیداثر تحریم ها بر مردم ایران و نقش اروپا، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

déc 12th, 2018
mehran5

         برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدخشونت بر علیه زنان، مصاحبه رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار

déc 12th, 2018
Golzar-Jahanguir-1

     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدنقش و جایگاه زنان در تحول به سوی دمکراسی، سخنرانی جهانگیر گلزار به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

déc 12th, 2018
Golzar-Jahanguir-1

        برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدحقوق انسان و خشونت بر علیه فرزندان، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (٣)

nov 24th, 2018
wafa1

             برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدصدارت : وژدان احساسی (۲) نقش روانشناسی فردی و جمعی در گفتار و کردار افراد و عمل‌کرد جمعی ملت در برهه‌های مختلف تصمیم‌گیری

nov 24th, 2018
Sedarat-Ali-1

https://soundcloud.com/a-banisadr/sedarat-97-07-18sepideh دور دوم تحریم های امریکا بر علیه ایران و انتخابات میان دوره ای امریکا، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

nov 15th, 2018
Sedarat-Ali-1

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا راکلیک کنیدحقوق انسان و خشونت بر علیه فرزندان، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (١)

nov 9th, 2018
wafa3

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتأثیر قتل عدنان خاشقجی بر جنگ یمن، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمود دلخواسته

nov 9th, 2018
delkhasteh1

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدچرایی استمرار استبداد، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با محمود دلخواسته (٢)

nov 2nd, 2018
delkhasteh1

     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید