مصاحبه ها

وژدان احساسی- روانی، سخنرانی علی صدارت/ پرسش ها و پاسخ ها

Oct 26th, 2022

تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 04 آبان 1401مراحل جنبش همگانی مردم ایران، گفتگوی مرتضی عبداللهی با ژاله وفا (١) و (٢)

Oct 24th, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 02 آبان 1401  پیشنهاد جبهه- مشارکت همگانی در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر/ به‌ مناسبت روز ٣٩ جنبش خودجوش، سخنرانی علی صدارت (١٢)

Oct 24th, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 02 آبان 1401  سخنرانی جهانگیر گلزار در کانون دفاع از حقوق بشر – موضوع : جنبش مردم اعتراض یا انقلاب ؟

Oct 22nd, 2022

تاریخ ایجاد در شنبه, 30 مهر 1401   جنبش زن زندگی آزادی / سخنرانی و پرسش و پاسخ – ژاله وفاتاریخ ایجاد در جمعه, 29 مهر 1401 

Oct 21st, 2022

تاریخ ایجاد در جمعه, 29 مهر 1401   روانشناسی اعتماد به نفس و انقلاب، سخنرانی علی شفیعی

Oct 21st, 2022

تاریخ ایجاد در جمعه, 29 مهر 1401  نیاز ایران امروز به قهرمان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با علی شفیعی (۱)

Oct 21st, 2022

تاریخ ایجاد در جمعه, 29 مهر 1401     جنبش اخیر به کدام جهت می رود؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت در رادیو عصر جدید

Oct 21st, 2022

تاریخ ایجاد در جمعه, 29 مهر 1401  پیشنهاد جبهه- مشارکت همگانی در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر/به‌ مناسبت روز یازدهم جنبش خودجوش، سخنرانی علی صدارت (١١)

Oct 17th, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 25 مهر 1401  ژاله وفا – ویژگیهای جنبش مردم ایران – رادیو عصر جدید

Oct 14th, 2022

تاریخ ایجاد در جمعه, 22 مهر 1401