مصاحبه ها

افزایش صدور حکم اعدامها و ادامه جنبش فعال مردم – جهانگیر گلزار

Dec 25th, 2022

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 04 دی 1401  سخنرانی در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران پرسش و پاسخ به سوالات افزایش صدور حکم اعدامها و ادامه جنبش فعال مردم – جهانگیر گلزار



٣ چالش خارجی عمدۀ رژیم ولایت فقیه، گفتگوی مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی

Dec 21st, 2022

تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 30 آذر 1401   



جنبش خودجوش سه‌ ماهه/ ارزیابی رویدادها، سخنرانی علی صدارت

Dec 20th, 2022

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 29 آذر 1401  



مجید رضا رهنورد دومین اعدامی در روز ۸۷ جنبش خودجوش/ امتحان تحمل خشونت ما توسط رژیم، سخنرانی علی صدارت

Dec 20th, 2022

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 29 آذر 1401    



گفتگو با جهانگیرگلزار: جنبش مردم ایران و بولتن های محرمانه رزیم 10 دسامبر 2022

Dec 13th, 2022

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 22 آذر 1401 



جنبش ۸۳ روزۀ ما به کدام سو می‌ رود؟، سخنرانی علی صدارت/ پرسش ها و پاسخ ها

Dec 12th, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 21 آذر 1401  



نیاز ایران امروز به قهرمان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با علی شفیعی (۶)

Dec 12th, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 21 آذر 1401  



جنبش مردم ایران و بولتن‌ های افشا شدۀ خبرگزاری فارس، گفتگوی مرتضی عبداللهی با جهانگیر گلزار

Dec 11th, 2022

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 20 آذر 1401   



روز ۸۲ جنبش و نیاز بیشتر به بحث درباره سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم، سخنرانی علی صدارت/ پرسش ها و پاسخ ها

Dec 8th, 2022

تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 17 آذر 1401  



هشتادمین روز انقلاب ۱۴۰۱، و منقلب‌ تر شدن مردم در روزهای ۱۴، ۱۵، و ۱۶ آذر، سخنرانی علی صدارت

Dec 8th, 2022

تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 16 آذر 1401