مصاحبه ها

قانون اساسی پیشنهادی بر پایۀ حقوق پنجگانه، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (۳)

mai 16th, 2020
wafa1

     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدحداقل کارمزد و افزایش فقر در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با جهانگیر گلزار

mai 16th, 2020
golzar1

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیداب و گروهها کتابخانه آرشیو و لینکها تماس اهداف سایت RSS حداقل کارمزد و افزایش فقر در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با جهانگیر گلزار

mai 8th, 2020
Golzar-Jahanguir-1

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدویروس کرونا و شیعه خرافی و رنسانس در شیعه، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با محمود دلخواسته

avr 30th, 2020
delkhasteh1

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدارزیابی سیاست رژیم ولایت فقیه در مقابله با شیوع ویروس کرونا و نقش جامعۀ مدنی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا

avr 18th, 2020
wafa2

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتأثیر معضل ویروس کرونا بر اقتصاد ایران: مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

avr 18th, 2020
wafa2

      برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیددو اعتراف بهت انگیز علی‌ اکبر صالحی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

avr 18th, 2020
mehran5


حداقل کارمزد سال ١٣۹۹ و فقر بیشتر از اندازه برای کارگران، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار

avr 18th, 2020
Golzar-Jahanguir-1

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیددر مورد وژدان احساسی/ آگاهی از خلقیات خود و دیگران در مدیریت بحران کرونا، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با علی صدارت

avr 8th, 2020
Sedarat-Ali-1

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدداروی درمان بخش در فاز دوم کووید ١٩، مصاحبه با فیروزه بنی‌ صدر (پروفسور دانشگاه، محقق و پزشک متخصص بیماری های عفونی):

avr 8th, 2020
Banisadr-F Corona-1