مصاحبه ها

وضعیت مسکن در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (١)

avr 11th, 2019
wafa2

   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتجزیه و تحلیل و بررسی مشکلات کمی و کیفی مسکن در ایران، مصاحبه رادیو عصر جدید با ژاله وفا

mar 30th, 2019
wafa2

    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتجزیه و تحلیل بودجه سال ١٣٩٨ و وضعیت بد اقتصادی مردم ایران، مصاحبه رادیو عصر جدید با ژاله وفا

mar 30th, 2019
wafa2

            برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتحلیل بودجه ۹۸ حکومت حسن روحانی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (٣)

mar 30th, 2019
wafa2

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیداصول حاکم بر رسانه های حقوقمدار چیست ؟ جهانگیر گلزار

mar 30th, 2019
Golzar-Jahanguir-1

    برای شنیدن صدای این سخنرانی اینجا را کلیک کنیدفرح پهلوی، اسطوره یا واقعیت، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمود دلخواسته

mar 30th, 2019
delkhasteh1

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدجنبش مردم الجزایر و تعطیل شدن نیروگاه بوشهر، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آرادی با مهران مصطفوی

mar 30th, 2019
mehran5

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدصفحه اول ابوالحسن بنی صدر اخبار روز نویسندگان ما صفحه‌ای از تاریخ خانه احزاب و گروهها کتابخانه آرشیو و لینکها تماس اهداف سایت RSS ٨ مارس روز جهانی زن و تبعیض هایی که در جهان بر زنان اعمال می شود، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

mar 9th, 2019
wafa2

         برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتحلیل بودجه ۹۸ حکومت حسن روحانی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (٢)

mar 9th, 2019
wafa2

   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدمیزگرد در باره سالگرد مصدق و نقش علم در سیاست

mar 9th, 2019
mehran5

میزگرد در باره سالگرد مصدق و نقش علم در سیاست