مصاحبه ها

آلودگی محیط زیست ایران و راه حل های نجات آن، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار

oct 7th, 2019
golzar1

        برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدمهران مصطفوی: بررسی و سنجش سه تصمیم رژیم در باره کم کردن تعهدات در برجام

sept 30th, 2019
mehran5

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/35036-2019-09-28-14-40-10.html?Itemid=0دختر آبی و نقش جوانان، مصاحبۀ راديو عصر جديد با علی صدارت

sept 30th, 2019
Sedarat-Ali-1

     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدحمله به تأسیسات نفتی عربستان، تنش نفتی و نقش مردم، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا

sept 30th, 2019
wafa3

              برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدنگاهی به اوضاع خاورميانه و حمله به پالايشگاه عربستان و قطع نفت و نقش مردم، مصاحبۀ راديو عصرجديد با ژاله وفا

sept 23rd, 2019
wafa1

   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدازگشت مخاطرات ژئوپلیتیکی نفتی پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان، امکان افزایش قیمت به بیش از ١۰۰ دلار، مصاحبه با ژاله وفا

sept 23rd, 2019
wafa1

   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدمهران مصطفوی: ارزیابی سه گامی که ایران بر خلاف برجام برداشته است

sept 23rd, 2019
mehran5

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/34875-2019-09-15-12-11-57.html?Itemid=0دختر آبی و نقش جوانان، مصاحبۀ راديو عصر جديد با علی صدارت

sept 23rd, 2019
Sedarat-Ali-1

       برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدسند حقوقی دوران گذار در قانون اساسی پیشنهادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با علی صدارت (۵)

sept 10th, 2019
Sedarat-Ali-1

    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدکدام نظام شایسته ایرانیان است؟ سخنرانی جهانگیر گلزار در کانون حقوق بشر در شهر هامبورگ آلمان

sept 10th, 2019
golzarjahangir_5

    برای شنیدن صدای این سخنرانی اینجا را کلیک کنید