مصاحبه ها

رابطه استبداد با خشونت های اجتماعی، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمود دلخواسته

juin 4th, 2019
delkhasteh1


کدام بدیل پاسخگوی معضلات ایران است؟، سخنرانی جهانگیر گلزار در کانون همایش هامبورگ

juin 4th, 2019
Golzar-Jahanguir-1


دو پیشنهاد قانون اساسی بر پایۀ حقوق پنجگانه و ساختار حقوقی دوران گذار (همراه با پرسش ها و پاسخ ها به آنها)/ راه و روشی برای گذار از یأس و ناتوانی به امید و توانایی، سخنرانی ژاله وفا و مهران مصطفوی در هامبورگ:

mai 22nd, 2019
Vafa-Mostafavi-1

   برای شنیدن این دو سخنرانی و پرسش ها و پاسخ ها اینجا را کلیک کنیدپیروزی خشونت زدایی بر خشونت گرایی، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

mai 22nd, 2019
Sedarat-Ali-1

    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدوضعیت مسکن در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (۴)

mai 12th, 2019
wafa2

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدمهران مصطفوی: آقای روحانی، نه آب سنگین مصرف داخلی دارد، نه اورانیوم غنی شده. پس چرا با هست و نیست ایران بازی می کنید؟

mai 12th, 2019
mehran5

     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدبررسی استراتژی امریکا با قصد تحریم صادرات نفت ایران، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

mai 12th, 2019
wafa2

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدوضعیت مسکن در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (٣)

mai 12th, 2019
wafa2

رای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدآیا ممکن است دولت ایران به سلاح اتمی بیندیشد؟ گفت‌و‌گو با مهران مصطفوی

avr 27th, 2019
mehran5

 گفت‌و‌گو با مهران مصطفوی، کارشناس هسته‌ایوضعیت مسکن در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (٢)

avr 27th, 2019
wafa2

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید