مصاحبه ها

اعتیاد یا کرونا، کدام بدترند؟، مصاحبه رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار

juil 11th, 2020
Golzar-Jahanguir-1

     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدبیماری جهانگیر ویروس کرونای ٢٠١٩ و وضعیت بازار انرژی در جهان و ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (١) و (٢)

juin 11th, 2020
wafa2

 برای شنیدن بخش دوم این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدمرگ اشتغال زایی در استبداد رژیم ولایت فقیه، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار

juin 11th, 2020
Golzar-Jahanguir-1

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدبه بهانۀ قتل جرج فلوید برای نگرشی از منظر حقوقی به خشونت های سلطه گران، مصاحبه رادیو عصر جدید با علی صدارت (پزشک)

juin 11th, 2020
Sedarat-Ali-1

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدخشونت های خانگی و قتل های ناموسی، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

juin 3rd, 2020
wafa2

    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدمهران مصطفوی: منظور خامنه ای از دولت جوان حزب الهی، سر کار آمدن مطیع ترین دولت در سال 1400 است.

mai 26th, 2020
mehranvzamzneh


رسانه‌ های شخصی و جنگ روانی/ شورش و جنگ و تخریب یا جنبش صلح و سازندگی در پسا کرونا؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت در رادیو عصر جدید

mai 16th, 2020
Sedarat-Ali-1

    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدقانون اساسی پیشنهادی بر پایۀ حقوق پنجگانه، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (۳)

mai 16th, 2020
wafa1

     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدحداقل کارمزد و افزایش فقر در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با جهانگیر گلزار

mai 16th, 2020
golzar1

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیداب و گروهها کتابخانه آرشیو و لینکها تماس اهداف سایت RSS حداقل کارمزد و افزایش فقر در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با جهانگیر گلزار

mai 8th, 2020
Golzar-Jahanguir-1

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید