مصاحبه ها

رشد و موفقیت، سخنرانی جهانگیر گلزار در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، شهر هامبورگ آلمان

juin 26th, 2019
Golzar-Jahanguir-1

 برای شنیدن این سخنرانی اینجا را کلیک کنیدموفقیت با کدام اندیشه و نظر، سخنرانی جهانگیر گلزار در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در شهر هانور

juin 17th, 2019
Golzar-Jahanguir-1

     برای شنیدن صدای این سخنرانی اینجا را کلیک کنیدادامۀ بحران هسته ای و مسألۀ جانشینی علی خامنه ای، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

juin 17th, 2019
mehran5

     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدسفر دونالد ترامپ به انگلیس و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برکزیت)، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با عقیله جعفری

juin 10th, 2019
Jafari-Agileh-1


از وضعیت برجام و دروغهای نظام اهریمن تا سخنان پرزیدنت ترامپ در پرسشهائی از مهران مصطفوی

juin 10th, 2019
mehran5


از وضعیت برجام و دروغهای نظام اهریمن تا سخنان پرزیدنت ترامپ در پرسشهائی از مهران مصطفوی

juin 4th, 2019
mehran5


رابطه استبداد با خشونت های اجتماعی، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمود دلخواسته

juin 4th, 2019
delkhasteh1


کدام بدیل پاسخگوی معضلات ایران است؟، سخنرانی جهانگیر گلزار در کانون همایش هامبورگ

juin 4th, 2019
Golzar-Jahanguir-1


دو پیشنهاد قانون اساسی بر پایۀ حقوق پنجگانه و ساختار حقوقی دوران گذار (همراه با پرسش ها و پاسخ ها به آنها)/ راه و روشی برای گذار از یأس و ناتوانی به امید و توانایی، سخنرانی ژاله وفا و مهران مصطفوی در هامبورگ:

mai 22nd, 2019
Vafa-Mostafavi-1

   برای شنیدن این دو سخنرانی و پرسش ها و پاسخ ها اینجا را کلیک کنیدپیروزی خشونت زدایی بر خشونت گرایی، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

mai 22nd, 2019
Sedarat-Ali-1

    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید