مصاحبه ها

بررسی حمله به پایگاه های امریکا در عراق و پاسخ دونالد ترامپ، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با مهران مصطفوی

jan 15th, 2020
mehran5

         برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدمهران مصطفوی: چگونه خامنه ای از ترور قاسمی سلیمانی توسط ترامپ بهره برداری می کند

jan 8th, 2020
mehran5

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/36297-2020-01-05-09-33-25.html?Itemid=0ترور قاسم سلیمانی و تدبیرات لازم توسط شما، من و هرکدام از همۀ ما مردم، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

jan 8th, 2020
Sedarat-Ali-1

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدخشونت زدایی در جنبش، سخنرانی ژاله وفا در نشست سالانۀ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (هانور- آلمان)

déc 28th, 2019
wafa2

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدکدام هدف متناسب جنبش مردم است؟، سخنرانی جهانگیر گلزار در نشست سالانۀ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (هانور – آلمان)

déc 28th, 2019
Golzar-Jahanguir-1

برای شنیدن صدای این سخنرانی اینجا را کلیک کنیدمهران مصطفوی: دیگر امکان پل زدن بین جمهوری اسلامی و مردم وجود ندارد

déc 28th, 2019
mehran5

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/36130-2019-12-22-16-50-45.html?Itemid=0رابطۀ حق و مصلحت، سخنرانی جهانگیر گلزار در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (هانوفر آلمان)

déc 20th, 2019
Golzar-Jahanguir-1

    برای شنیدن صدای این سخنرانی اینجا را کلیک کنیدرژیم حاکم بر ایران در چه صورتی با خطر فعال شدن مکانیسم ماشه مواجه خواهد شد؟، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با مهران مصطفوی

déc 20th, 2019
mehran5

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیددر مورد برگزیت (Brexit) و پیروزی بوریس جانسون در انتخابات مجلس عوام بریتانیا، مصاحبۀ رادیو عصرجدید با محمود دلخواسته

déc 20th, 2019
delkhasteh1

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدجنبش مردمی و اهمیت خشونت زدایی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (٢)

déc 13th, 2019
wafa1

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید