مصاحبه ها

آیا امکان توافق بر سر برجام وجود دارد؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی

Sep 14th, 2021

    برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنیدمقاومت پنجشیر و قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و اثرات آن در منطقه، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا

Sep 14th, 2021

  برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدشفافیت خواست های مردم در جریان جنبش عمومی منجر به انقلاب ۱۳۵۷، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا

Sep 14th, 2021

 برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدویروس ولایت مطلقه فاجعه آمیزتر از ویروس کرونا، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت

Août 18th, 2021

    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدمبارزات رهایی بخش زنان از کیمیا علیزاده تا زنان نروژ و آلمان، مصاحبۀ حسین جواد زاده با محمود دلخواسته

Août 18th, 2021

      برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدمعضلات جامعه و اقتدار گرایی ابراهیم رئیسی (قاتل تاریخی)، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با جهانگیر گلزار

Août 11th, 2021

 برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدکسری بودجه و استقراص داخلی و حراج ثروت‌ های ملی مشخصه های بودجۀ دولتی ۱۴۰۰، مصاحبه با ژاله وفا

Août 11th, 2021

        برای  شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتجربۀ « ریاست جمهوری » حسن روحانی از سه منظر، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی

Août 11th, 2021

 برای  شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدمهران مصطفوی: خواسته های اسرائیل و ناتوانی اپوزیسیون وابسته

Août 3rd, 2021


۵ عامل فاجعۀ خوزستان و بزدلی علی خامنه ای، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی

Août 3rd, 2021

   برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید