categori archive

مهران مصطفوی: مقاله های “علمی” بی ارزش

Oct 16th, 2017

تاریخ ایجاد در شنبه, 22 مهر 1396 12:49  دانشگاه ها و یا موسسات تحقیقاتی مهم است که بدانند سرمایه گذاریهایی که در امر علم می کنند تا چه حد نتیجه بخش هستند. البته اینکار ساده نیست اما مهمترین دستاوردی که پژوهش گران در رشته های علمی مانند فیزیک، شیمی، بیولوژی و … ارائه می کنند

ادامه مطلب را بخوانید