بررسی عوامل اصلی بحران فزایندۀ آب در ایران/ نقش مردم و آب مجازی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (بخش پنجم)

août 10th, 2018 | مصاحبه ها

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا راکلیک کنید

نظر بدهید