مهران مصطفوی: شرایط ایجاد بدیل

août 10th, 2018 | مقالات

در این سخنرانی در باره وظیفه نیروهای جمهوریخواه برای تدارک دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران مطلب ارائه دادم. این جلسه رایزنی بین تمایلات مختلف بود و در آن شخصیتهای جمهوریخواه برای تبادل نظر گردهم آمده بودند و یک روز نیم هم طول کشید. 4 ویدیویی که در اینجا گذاشته ام مربوط به سخنرانی های کوتاه پانل سیاسی بود که در آن اینجانب، آقایان شریعتمداری، دستمالچی و قائم مقام نظرات خود را ارائه دادیم.

نظر بدهید