روح الله خمینی پاریس و روح الله خمینی تهران و جنبش اعتراضی سراسری، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

fév 11th, 2018 | مصاحبه ها

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید