ارزیابی رفراندم در کردستان عراق و پیامدهای آن، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با محمود دلخواسته

oct 6th, 2017 | مصاحبه ها

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید