ضعف های کابینۀ روحانی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (٢)

sept 16th, 2017 | مصاحبه ها

         برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید