معضل اشتغال و راه حل در کدام اقتصاد، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با جهانگیر گلزار

juil 23rd, 2017 | مصاحبه ها

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید