مهران مصطفوی: 30 سال است تنها اختیاری که آقای خامنه ای داده اختیار آتش است

juin 12th, 2017 | مقالات

Mostafavieمهران مصطفوی: با تسلیت به هموطنان و بستگان قربانیان خشونت کور در این مصاحبه چند مورد را مهم دانستم:

برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید.
1 ـ برخی عملیات را کار خود رژیم دانسته اند. حداقل به 66 علت عملیات تروریستی کار رژیم ایران نبوده است:
ـ سالهاست که رژیم ایران تبلیغ امنیت در ایران را می کند تا جائی که هواداران خارج از کشورش نبود عملیات تروریستی در درون مرزهای ایران را دستاورد بزرگ آقای خامنه ای تبلیغ می کردند. از این به بعد دیگر این تبلیغ ممکن نیست و اکنون این نگرانی در بین مردم هست که از اینگونه شرارتها دوباره صورت گیرد.
ـ امنیت دست آقای روحانی نیست که بخواهند همچون مسائل اقتصادی تقصیر را بگردن او بیاندازند. از سپاه و یسیج و نیروهای انتظامی و حتی ارتش زیر نظر مستقیم خامنه ای هستند. حتی وزیر کشور باید مورد نظر او باشد. پس مسئولیت عدم امنیت اول از همه برگردن خامنه ای و سپاه پاسدار است.
ـ رژیم ایران قبلا عملیات تروریستی انجام داده و آن را بنام مجاهدین تبلیغ کرده است مانند بمب گزاری در حرم امام رضا. اما دیگر کسی در این رژیم حاضر به دست زدن به عملیات انتحاری نیست. در زمان خمینی این امر ممکن بود اما کسی دیگر حاضر نیست خودش را برای رژیم بکشد چون باوری باقی نمانده است همه سود و منفعت است. عده ای حاضرند دیگران را بکشند و پولی بگیرند اما حاضر نیستند برای رژیم خودکشی کنند. در بمب گزاری حرم امام رضا مردم کشته شدند و نه عوامل بمب گزاری.
ـ عربستان ار قبل اعلام کرده بود که باید جنگ را بداخل ایران برد و داعش نیز ایران را تهدید کرده بود.
ـ داعش اندی بعد از عملیات تروریستی خود در مجلس فیلم منتشر کرد فیلمی که خود تروریستها گرفته بودند. و در سایت رسمی داعش در مورد حمله در ایران آمده: «به خواست خدای پروردگار این کتیبه (گردان) کلید جهاد در ایران است و امیدواریم که برادران عزیز به آن بپیوندند و این شمعی را که ما روشن کردیم خاموش نکنند و در تکفیر رافضیان و شناساندن آنان به همگان و قتل آنها تردید نکنند. همان طور که می بینید فتنه آنها به موصل و سوریه و یمن و لیبی رسیده و همه جا در برابر اهل اسلام ایستاده اند. به طور قطع و یقین دستشان در دست یهودیان در خاورمیانه است.»
ـ همزمانی دو حمله تروریستی در دو محل سمبلیک یکی مجلس و دیگری محل دفن آقای خمینی مهم هستند. رژیم اگر کاری می کرد در این دو محل انجام نمی داد.
22 ـ البته اینکه خامنه ای و قدرتمداران بخواهند از این موضوع برای بستن هر چه بیشتر فضا استفاده کنند جای شکی ندارد. آقای خامنه ای هرگز اختیار انتخاب، اختیار تحصیل، اختیار گزینش همسر, اختیار داشتن عقیده, اختیار سخن گفتن حرفی نزده است او تنها اختیار آتش را می شناسد. داعش « شیعی » با دادن اختیار آتش به بسیجی ها خشنودی خود را از عملیات جنایتکارانه داعش « سنی » نشان داد.
3 ـ ما ایرانی ها برای خود وضعی درست کرده ایم که هم از داعش داخلی هم از داعش خارجی باید بترسیم. هر چه زودتر باید خود را از این منجلاب نجات دهیم. زمان زود می گذرد و خطرها هر روزبزرگتر تر می شوند. راهی به غیر از مبارزه برای استقرار یک دولت حقوقمدار در ایران نداریم بقیه همه بیراهه است. کسانی که دست به سوی کشورهای عربی و امریکا دراز می کنند و کسانی که با رژیم همکاری می کنند در مقابل ما قرار دارند. همبستگی حول حقوقمداری می تواند راه را باز کند به شرط اینکه از حقوق همه دفاع کنیم و در دفاع خود پیوستگی و استمرار داشته باشیم. بیش از پیش باید از حقوق شهروندی و ملی خود دفاع کنیم.

نظر بدهید