یپام‌هایی کوتاه از علی صدارت در دعوت به هرچه فراگیرتر کردن جنبش خودجوش فعال تحریم « انتخابات » ولایت فقیه

mai 17th, 2017 | مقالات

Sedarat-Ali-1تحریم « انتخابات » ولایت فقیه

صلاحیت کل نظام بازهم رد شد! باردیگر نظام ولایت فقیه، از ما تایید صلاحیت گدایی می‌کند!!

ما توانا هستیم که با کمک هم‌دیگر این رژیم را در دادگاه افکار عمومی ردصلاحیت کنیم.

برازندۀ ایرانیان، زندانی کردن خود در تنگنای « انتخاب » بین بد و بدتر و یا آنچه این آقایان اکنون به دروغ می‌گویند: « بد و خوب »  و یا  « راه و بی‌راهه »  نیست.

با دست خود به زندانبان این زندان مشروعیت ندهیم!

ما ایرانیان در انتخاب سرنوشت خوب‌ وخوبتر توانا هستیم!

فایل صوتی: https://t.me/sedaratMD/103

@

دعوت به مناظره‌ای دوستانه در مورد تحریم انتخابات

فایل صوتی:  https://t.me/sedaratMD/108

@

اینکه مردم در « انتخابات » قبلی شرکت کرده‌اند به‌‌دلیل تکرار شعار خامنه‌ای « حفظ نظام از اوجب‌واجبات است » توسط اصلاح‌طلبان بوده‌ است وگرنه خودشان (مثلا از اقای بهشتی در دو سال یک ماه بعد از انقلاب بگیر تا آقای قالی‌باف در این روزها) اعتراف کرده‌اند که کاملا در اقلیتند

فایل صوتی:  https://t.me/sedaratMD/109

@

دوستان فکر نمیکردند که کسی برود و مقاله را واقعا بخواند و نقد کند! باهم نگاهی بیاندازیم به مقاله تحقیقی بروگینگز که برای تشویق مردم به شرکت در « انتخابات » مکررا استفاده میشود، در واقع و بر عکس ادعای آنها، دلیل خوبی برای تحمشارکت در جنبش خودجوش فعال تحریم  است. « پرسش محققین مؤسسه کارایی تاکتیک «تحریم انتخابات» بود؛  آیا نیروهای اپوزیسیون، با تاکتیک تحریم انتخابات، توانسته‌اند به خواسته‌شان برسند یا نه؟

بیش از 170  انتخابات در کشورهای گوناگون در قاره‌های مختلف بر رسیده شد » و در نهایت:

نتیجه بسیار خواندنی و حتی حیرت‌انگیز این تحقیق این است که جنبش خودجوش فعال فراگیر تحریم انتخابات، همیشه نتایج مثبت به همراه داشته است و وقتی که نظام در انزوا باشد و از پایگاه مردمی برخوردار نباشد، و وقتی که مردم و نیروهای تحریم کننده بدانند که تحریم را نمی‌توان در « قهرکردن با صندوق رای »  ناچیز کرد و بلکه تحریم فقط قسمت کوچکی از کارزار گذار خشونت‌زدا از استبداد و خفقان و فساد، به مردم‌سالاری و حقوق‌مندی است، این کنش، که باید هرچه خودجوش‌تر (وارد نکردن قدرت خاجی و نیز قدرت داخلی در امور مردم ) و هرچه فعال‌تر و هرچه فراگیرتر باشد، حتما و همیشه مقدمات ساختن سرنوشت بهتری را در نظامی حقوق‌مند و مردم‌سالار نوید می‌دهد.

تقریباً هیچ نمونه‌ای را نمی‌توان یافت که در کشوری، نیروهای مخالف جریان حاکم توانسته باشند با اتخاذ روش « قهر با صندوق رأی » به اهداف‌شان برسند و همیشه بازندۀ این بازی، همان گروهی بوده که دست به این « قهر با صندوق رأی » زده است! ولی چنان‌چه، نیروهای مخالف نظام حاکم توانسته باشند از دیوار بلند خودسانسوری‌ها و سانسورهای افراد و گروههای تداوم‌طلب عبور کنند و دعوت خود به حقوق‌مندی را با تکیه بر مردم و به کمک مردم (و نه با تعامل از راه قدرت داخلی و یا کمک گرفتن از قدرت خارجی)، به گوش هرچه تعداد بیشتری از افراد جامعه برسانند و با برخورداری و بهره‌گیری از الگوی موفق جنبش 1388 که در دنیا با عنوان « هر ایرانی، یک خبرنگار » زبان‌زد بقیه ملت‌ها گردید، این پیام را به افکار عمومی دنیا و به افکار عمومی ایرانیان (از جمله قوای سرکوب امنیتی اطلاعاتی) برسانند که رژیم در انزوای مطلق است، همیشه برندۀ این بازی، مردمی بوده‌اند که با اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس ملی،  « انتخابات » تقلبی و مهندسی شده را تحریمی فعال و هرچه فراگیرتر کرده است، و در واقع بدین طریق دست به این آشتی با صندوق رأی زده است!

این مقاله را هر زمانی که عده‌ای ساز شرکت در انتخابات را کوک می‌کنند ، باید باز هم خواند و به یادها آورد.

فایل صوتی:

https://t.me/sedaratMD/115

https://t.me/sedaratMD/102

@

رفتن به حوزههای « انتخابات » در واقع قهر کردن با صندوقهای رای، قهر کردن با خود و حقوق خود و سایر ایرانیان است.

آنها که معتقدند باید در « انتخابات » شرکت کرد، با دلایل متفاوتی این کار را می‌کنند. با احترام به نظر همه کسانی که می‌گویند در « انتخابات » باید شرکت، در این پیام به آنها که با کلیت این نظام کاملا مخالفند و فقط به خاطر « مهرخوردن شناسنامه » به حوزههای رای‌گیری میروند، عرض میکنم که به نظر من شما برای یک مشکل جمعی و ملی، راه حلی فردی و شخصی جسته‌اید، روشی که در بقای این رژیم بی‌اثر نبوده است. این رژیم در ترسانده بخشی از مردم، موفق بوده است. گویی متاسفانه بعضی از هموطنان به دست خود در دل و در سر، یکی دو مامور امنیتی، تعبیه کرده‌اند! متاسفانه در مورد یک هموطن عزیز که موکدا با کلیت این نظام مخالف است، ولی فقط به خاطر برای مهر شناسنامه در رای‌گیری شرکت میکند، با تعجب دیدم که ایشان دیگران را هم به شرکت در « انتخابات » دعوت میکند، گویی که برای امنیت شغلی وی، نه تنها مهر در شناسنامه خودش، بلکه مهر در شناسنامه‌های دیگران را هم لازم دارد!

اگر تعداد هرچه بیشتر ما، فعالانه در جنبش خودجوش تحریم انتخابات شرکت کنیم و بدین وسیله برای به دست خود مشروعیت ندادن به این نظام تلاش کنیم، میتوانیم برای خود سرنوشتی بهتر بسازیم که دیگر لازم نباشد، با ترس انتخاب بد و بدتر و با اکراه مهر شناسنامه با رفتن به حوزههای « انتخابات » با صندوقهای رای، قهر کنیم و آنها را وسیله‌ای برای قهر با خود و قهر با دیگر ایرانیان بگردانیم و با این قهر کردن با صندوقهای رای، قهر و خشونت بیشتری را در جامعه گسترش دهیم.

فایل صوتی:  https://t.me/sedaratMD/116

نظر بدهید