مصاحبه ها

بحران مدیریت زلزله در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (قسمت اول)

déc 9th, 2017
wafa3

    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدبه استقامت خواندن همسرم، دستگیری، بازجویی و …، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با خانم عذرا حسینی (بنی صدر) (٢)

déc 9th, 2017
Hossein-Banisadr Ozra-1

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیداعتماد به روح الله خمینی و چگونگی مخفی شدن و خروج از کشور، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با عذرا حسینی (بنی صدر) (١)

nov 29th, 2017
ozra

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدزلزله و روانشناسی بحران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با علی صدارت

nov 29th, 2017
sedarat2

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدننگین نامه برجام و یا ترکمانچای هسته ای، گفتگوی سعید بهبهانی با مهران مصطفوی

nov 29th, 2017
mehran-2

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/26851-2017-11-28-11-12-17.html?Itemid=0ویژگی های حق و نظام حقوقمدار، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار

nov 19th, 2017
Golzar-Jahanguir-1

      برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدخشونت و عدم خشونت با کدام اصل راهنما؟، سخنرانی جهانگیر گلزار در کانون مدافعان حقوق بشر

nov 19th, 2017
Golzar-Jahanguir-1

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدفرآیند فراشد و فروشد فردیت در جمهوری اسلامی ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با محمود دلخواسته

nov 19th, 2017
delkhasteh1

   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیددونالد ترامپ و گزارش او به کنگرۀ امریکا، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

oct 27th, 2017
Sedarat-Ali-1

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدبرجام، ترامپ و تناقض ها – آیا علی خامنه ای برجام دیگری را قبول خواهد کرد؟، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با مهران مصطفوی

oct 27th, 2017
mehran5

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید