مصاحبه ها

پی‌آمدهای «انتخابات ریاست جمهوری» ۱۳۹۶، گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌صدر (قسمت آخر=سوم):

juin 22nd, 2017
Sedarat-Ali-1

 پی آمدهای «انتخابات ریاست جمهوری» ۱۳۹۶، گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر (قسمت سوم):اهمیت اصل استقلال و اظهارات تیلرسون مبنی بر برکناری رژیم ولایت فقیه در ایران، گفتگوی رادیو عصر جدید با علی صدارت

juin 19th, 2017
Sedarat-Ali-1

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدترامپیسم و روانشناشی وابستگی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با محمود دلخواسته

juin 19th, 2017
delkhasteh1

رای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدوضعیت رژیم ولایت مطلقه فقیه بعد از « انتخابات ریاست جمهوری »، مصاحبه رادیو عصر جدید با ژاله وفا

juin 5th, 2017
wafa2

رای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید« انتخابات » و رفتار شناسی گروه های مختلف مردم، مصاحبه رادیو عصر جدید با علی صدارت

mai 28th, 2017
Sedarat-Ali-1

   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدویژگیهای تحریم انتخابات نظام ، یا عدم تحریم: مصاحبه رادیو عصر جدید با ژاله

mai 19th, 2017
wafa2

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنیدشرکت یا تحریم فعال انتخابات، کدام؟: مصاحبه رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار

mai 19th, 2017
Golzar-Jahanguir-1

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنیدتحریم فعال انتخابات : سخنرانی جهانگیر گلزار در شهر هانور آلمان

mai 19th, 2017
Golzar-Jahanguir-1

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنیدانتقام و عفو عمومی در آیینه حقوقمداری. سخنرانی مهران مصطفوی

mai 19th, 2017
mehran5

جهت شنیدن صدای سخنرانی لطفا اینجا را کلیک کنید« انتخابات » نمایشی رژیم و تهدید خامنه ای، مصاحبه رادیو عصر جدید با مهران مصطفوی

mai 17th, 2017
mehran5

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید