مصاحبه ها

ارزیابی رفراندم در کردستان عراق و پیامدهای آن، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با محمود دلخواسته

oct 6th, 2017
delkhasteh1

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیددونالد ترامپ و سرنوشت برجام؟، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

oct 6th, 2017
mehran5

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتدوین قانون اساسی پیشنهادی آقای بنی صدر بر پایۀ حقوق/ شاخۀ چهارم پیشنهادی در آن، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با علی صدارت

sept 24th, 2017
Sedarat-Ali-1

  برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدضعف های کابینۀ روحانی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (٢)

sept 16th, 2017
wafa3

         برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدارزیابی برخی از وزرای کابینه جدید حسن روحانی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (۱)

sept 7th, 2017
wafa3

     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدقرارداد وین، تهدیدها و تحریم ها، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

août 24th, 2017
mehran5

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدچرا بعضی از ایرانیان به قدرت آمریکا دخیل می بندند ؟ مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با محمود دلخواسته

août 16th, 2017
delkhasteh1

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیددو سالگی برجام، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی

août 9th, 2017
mehran5

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدمهران مصطفوی: بزرگترین دستاورد برجام آشکارتر کردن دروغگویی و بزدلی آقای خامنه ای است/ آنچه مهران مصطفوی در روز قرارداد برجام گفت

juil 23rd, 2017
mehran5

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدمعضل اشتغال و راه حل در کدام اقتصاد، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با جهانگیر گلزار

juil 23rd, 2017
Golzar-Jahanguir-1

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید